Gliding Flight Spiral

Gliding Flight Spiral 7 halftransparant-blauwe flowforms en tussenbasins in de vide van het gemeentehuis in Maurik (gemeente Buren). Polyester en RVS. Hoogte 9 meter.