Performances

Performances

Sinds 2005 geef ik met mijn performances toe aan het verlangen om over de grenzen van de verschillende kunstgebieden heen te stappen. Mijn inspiratie is soms te groot voor een stilstaand beeld of te tastbaar voor alleen maar muziek. In een performance gebruik ik mijn jarenlange ervaring met materiaal, vorm, ruimte, beweging, geluid, licht en taal, om vanuit spel en improvisatie nieuwe composities te creëren in ruimte èn tijd. Ik heb een voorkeur voor eenvoudige, zen-achtige gebeurtenissen, handelingen met materiaal, die, hoewel ze doodgewoon zijn, ontdaan zijn van hun alledaagsheid en hun naturalisme. Ik zoek naar bewegingen met beeldkarakter, naar muziek die tastbaar wordt tussen de dingen, naar kleurgeladen gestiek.

Behalve uitvoerend performancekunstenaar te zijn begeleid ik ook studenten aan de Vrije Academie voor Beeldhouwkunst (Driebergen) in het creëren van een performance.