Brainwave

Performance: ‘Brain Wave’.
Hogeschool Helicon, Zeist.  15 november 2008.
Een schedel, een vlies, dynamiek, kleur.