Water

Performance ‘Water’.
Natuurhistorisch Museum Naturalis, Leiden.
8 januari 2005

Water in de hoofdrol, bijrollen voor Lucht, Zand, Grind, Keien.