Door de Huid

Performance: “Door de huid”. Door Paul van Dijk, Frouk Riemersma, Roeland van de
Wall Repelaer en Feico Hajonides. Concept en vormgeving: Paul van Dijk.
Gehouden tijdens de internationale conferentie voor Beeldend kunstenaars en
architecten ‘Kunst en innerlijke ontwikkeling’, Den Haag 21 t/m 25 oktober 2009.
korte samenvatting op video: