Het Labyrinth

Performance: ‘Het Labyrint’. Vrije Akademie voor Beeldhouwkunst, Driebergen. 6
juni 2011.